Privacy Verklaring

Kapsalon Koppig, gevestigd aan sint servatiusstraat 50 5473 GB Heeswijk- Dinther., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kapsalonkoppig.nl
Sint Servatiusstraat 50
5473 GB Heeswijk- Dinther
0413-294602

Laura Timmers is de Functionaris Gegevensbescherming van kapsalon koppig Hij/zij is te bereiken via heeswijk@kapsalonkoppig.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kapsalon Koppig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via heeswijk@kapsalonkoppig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kapsalon Koppig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Kapsalon Koppig neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kapsalon koppig) tussen zit. kapsalon koppig gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kapsalon Koppig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam: Dit is dat wij weten wie u bent. Deze gegevens worden verwijdert door Kapsalon Koppig als u langer dan twee jaar geen klant meer bij ons bent.
Geslacht: Dit is dat wij weten bij welke medewerker wij u in kunnen plannen. Deze gegevens worden verwijdert door Kapsalon Koppig als u langer dan twee jaar geen klant meer bij ons bent.
Geboortedatum: Dit is dat wij weten wanneer u jarig bent, om het contact iets persoonlijker te maken. Deze gegevens worden verwijdert door Kapsalon Koppig als u langer dan twee jaar geen klant meer bij ons bent.
Adresgegevens: Dit is om u op de hoogte te stellen van mogelijke acties. Deze gegevens worden verwijdert door Kapsalon Koopig als u langer dan twee jaar geen klant meer bij ons bent.
Telefoonnummer: Dit is om u op de hoogte te stellen van mogelijke wijzigingen in onze planning (evt zieke mederwerkers). Deze gevenens worden verwijdert door Kapsalon Koppig als u langer dan twee jaar geen klant meer bij ons bent
E-mailadres: Dit is om u op de hoogte te stellen van mogelijke acties. Deze gegevens worden verwijdert door kapsalon Koppig als u langer dan twee jaar geen klant meer bij ons bent.
Bankrekeningnummer: Hier word alleen gebruik van gemaakt als u een abonnement bij ons afsluit, u geeft hier dan toestemming voor. als u uw abonneemnet opzecht worden deze gegevens per direct verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kapsalon Koppig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kapsalon Koppig  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kapsalon koppig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar heeswijk@kapsalonkoppig.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

kapsalon koppig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kapsalon Koppig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via heeswijk@kapsalonkoppig.nl